POLITIKA SPOLEČNOSTI MEVA a.s.

                  

 • Společnost se zabývá především výrobou a prodejem kovových nádob, sudů, propan-butanových spotřebičů a dýchacích přístrojů.
 • Dobré jméno společnosti je podloženo dlouholetou prací na jejím budování, založené na poctivém
 • a seriózním jednání se zákazníky.
 • Systém managementu kvality (SMK) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení. Zaměstnanci a vedení společnosti se zavazují neustále zlepšovat vlastnosti tohoto integrovaného systému a nastavených procesů řízení prostřednictvím plnění stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Oblast řízení kvality:

 • plnění požadavků a potřeb našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • výrobky, služby a práce jsou poskytovány zákazníkům ve vysoké kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je proaktivní přístup, profesionalita, odborná úroveň, spolehlivost a serióznost.
 • podporujeme neustálý rozvoj pracovních a kvalifikačních dovedností našich zaměstnanců s cílem zvýšení profesionality a kvality poskytovaných výrobků a služeb
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají
 • a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů;
 • naše společnost je ryze česká, se sídlem v regionu, ve kterém podniká;
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb, neustále zlepšovat systém MK a tím zajistit dlouhodobou perspektivu a jistoty našich zákazníků

Oblast systému environmentálního managementu:

 • společnost se zavazuje plánovitě zlepšovat svůj vliv na životní prostředí při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit
 • společnost předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí nebo již mají systém zaveden,
 • a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadu
 • společnost snižuje energetickou a materiálovou náročnost svých procesů novými investicemi, zaváděním inovačních prvků a postupů
 • společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí
 • nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti EMS je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.
 • zaměstnanci společnosti jsou vzděláváni v oblasti životního prostředí.

V Roudnici nad Labem, dne 20.4.2018                             Ing. Vladimír Lapihuska, Generální ředitel

Politika společnosti - ke stažení