VÝROBEK TECHNOLOGIE ROKU 2013

Bronz medaile ŘEŠENÍ PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ MEVA a.s. ZÍSKALO BRONZOVOU ZNÁMKU V SOUTĚŽI "VÝROBEK TECHNOLOGIE ROKU 2013"

Dne 6. března 2013 v domě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství proběhlo slavnostní vyhlášení 6 soutěžní přehlídky Výrobek technologie roku 2013. V letošním 6. ročníku hodnotila odborná porota čtrnáct přihlášených výrobků a technologií. Uděleno bylo dvanáct známek kvality a dvě čestná uznání. Technologie Podzemních kontejnerů Meva a.s. získalo Bronzovou známku.

Více informací o technologii naleznete ZDE.

Letošní ročník soutěže proběhl pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj

Odborná porota, složená z předních odborníků, při svém hodnocení vycházela z dodané dokumentace opravňující výrobky a technologie uvést na český trh. Dále měla při posuzování k dispozici vzorky. U výrobků a technologií byla hodnocena kritéria jako technická a inovační úroveň, naplňování normových požadavků a požadavků na energetický, ekonomický a ekologický přínos. Předmětem posuzování byl také design. Výsledky poroty potvrdila rada programu.

Soutěžní přehlídku, stejně jako předešlé ročníky, organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci svého programu Česká stavební akademie ve spolupráci s Asociací inovačního podnikání ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým vysokým učením technickým v Praze - Fakultou stavební, Českým svazem stavebních inženýrů, Design Cabinetem CZ, Hospodářskou komorou ČR, Sdružením pro výstavbu silnic Praha, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svazem zkušeben pro výstavbu.

Podzemní kontejnery Podzemní kontejnery

Více informací o technologii naleznete ZDE.

Kontakt:

Obchodní oddělení
Vedoucí prodeje
Josef Zimák
Tel.: +420 416 823 167
E-mail: zimak.josef@meva.cz
Podzemní kontejnery
Tomáš Martan
Tel.: +420 416 823 161
E-mail: martan.tomas@meva.cz